Ang tanggapang pangkonsultasyon sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin ay tanggapang pangkonsultasyon upang suportahan ang naaangkop na pagtanggap sa mga dayuhang Specified Skilled Worker sa larangan ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin

Bagong Impormasyon

Nagpapatakbong Samahan

Name of the Organization:
Innovative Organization for Human Resource Cultivation and Encouragement (iforce)
Headquarters:
The ParkRex KURAMAE, 6th floor,1-4-1 Kuramae, Taito-ku, Tokyo 111-0051, Japan

CEO & Founder:
Kimito Higuchi

Website:http://iforce.or.jp/