Ang tanggapang pangkonsultasyon sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin ay tanggapang pangkonsultasyon upang suportahan ang naaangkop na pagtanggap sa mga dayuhang Specified Skilled Worker sa larangan ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin

Bagong Impormasyon

Pagpapahayag ng mga Pumasa sa Ika 2 Pagsusulit na Sumusukat sa Technical Skills para sa mga Specified Skilled Worker (i) sa Industriya ng Pagmamanupaktura ng Pagkain at Inumin para sa Piskal na Taong 2019

2020年3月5日 | Pagsusulit sa loob ng Bansang Hapon

Ipinahayag ang mga pumasa sa Ika 2 Pagsusulit na Sumusukat sa Technical Skills para sa mga Specified Skilled Worker (i) sa Industriya ng Pagmamanupaktura ng Pagkain at Inumin para sa Piskal na Taong 2019 mula sa The Organization for Technical Skill Assessment of Foreign Workers in Food Industry (OTAFF) na samahang nagsasagawa ng pagsusulit.
Araw ng Pagsasagawa ng Pagsusulit
Pebrero 25 (Martes), 26 (Miyerkules), 2020
Resulta ng Pagsusulit
https://otaff1.jp/upload/news/38/file.pdf