Ang tanggapang pangkonsultasyon sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin ay tanggapang pangkonsultasyon upang suportahan ang naaangkop na pagtanggap sa mga dayuhang Specified Skilled Worker sa larangan ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin

Bagong Impormasyon

Ipinahayag ang listahan ng mga lugar para sa Unang Pagsusulit na Sumusukat sa Technical Skills para sa mga Specified Skilled Worker (i) sa Industriya ng Pagmamanupaktura ng Pagkain at Inumin.

2019年9月26日 | Balita

Ipinahayag ang listahan ng mga lugar para sa Unang Pagsusulit na Sumusukat sa Technical Skills para sa mga Specified Skilled Worker (i) sa Industriya ng Pagmamanupaktura ng Pagkain at Inumin.
https://otaff.or.jp/wp-content/uploads/2019/09/access_190924b.pdf