Ang tanggapang pangkonsultasyon sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin ay tanggapang pangkonsultasyon upang suportahan ang naaangkop na pagtanggap sa mga dayuhang Specified Skilled Worker sa larangan ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin

Bagong Impormasyon

Pagpapahayag ng mga Pumasa sa Unang Pagsusulit na Sumusukat sa Technical Skills para sa mga Specified Skilled Worker (i) sa Industriya ng Pagmamanupaktura ng Pagkain at Inumin para sa Piskal na Taong 2019

2019年10月25日 | Balita

Ipinahayag ang mga pumasa sa Unang Pagsusulit na Sumusukat sa Technical Skills para sa mga Specified Skilled Worker (i) sa Industriya ng Pagmamanupaktura ng Pagkain at Inumin para sa Piskal na Taong 2019 mula sa The Organization for Technical Skill Assessment of Foreign Workers in Food Industry (OTAFF) na samahang nagsasagawa ng pagsusulit.
Araw ng Pagsasagawa ng Pagsusulit
Oktubre 16 (Miyerkules), 17 (Huwebes), 18 (Biyernes), 2019
Resulta ng Pagsusulit
https://otaff.or.jp/wp-content/uploads/2019/10/goukaku_20191025-2.pdf