Nagsimula na ang Paunang Pagrehistro sa My Page

2019年12月9日 | Pagsusulit sa loob ng Bansang Hapon

Sinimulan na ng Organization for Technical Skill Assessment of Foreign Workers in Food Industry (OTAFF) ang kinakailangang pagrehistro sa My Page para sa mga nais kumuha ng pagsusulit na isasagawa ng OTAFF.
Hindi maaaring mag-apply para sa pagsusulit kapag hindi nagawa ang pagrehistro sa My Page.
I-click ang URL sa ibaba upang simulan ang pagrehistro sa My Page.
https://otaff1.jp/insyoku/