Ang tanggapang pangkonsultasyon sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin ay tanggapang pangkonsultasyon upang suportahan ang naaangkop na pagtanggap sa mga dayuhang Specified Skilled Worker sa larangan ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin

Bagong Impormasyon

Nagtayo ng tanggapang pangkonsultasyon kaugnay sa mga dayuhang Specified Skilled Worker sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin

2019/08/06 | Balita

Nagtayo ng tanggapang pangkonsultasyon kaugnay sa mga dayuhang Specified Skilled Worker sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin.
Ipapaalam sa website na ito ang impormasyon tulad ng pagsusulit sa loob ng bansang Hapon, pagsusulit sa labas ng bansang Hapon, oryentasyon at iba pa sa oras na magkaroon ng pagpapahayag tungkol dito.