Ang tanggapang pangkonsultasyon sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin ay tanggapang pangkonsultasyon upang suportahan ang naaangkop na pagtanggap sa mga dayuhang Specified Skilled Worker sa larangan ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin

Bagong Impormasyon

Mga Madalas na Itanong

Ano ang tanggapang ito?
Tanggapang pangkonsultasyon ito upang suportahan
ang naaangkop na pagtanggap sa mga dayuhang Specified Skilled Worker
sa industriya ng pagmamanupaktura ng pagkain at inumin, na itinayo mula sa proyektong tinustusan ng Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.
Anong oras bukas ang tanggapan?
Para sa mga katanungan sa telepono, 10:00 am – 4:00 pm (liban sa 12:00 – 1:00 pm) Lunes hanggang Biyernes.
Para sa mga katanungan sa email, 24 oras. Subalit 10:00 am – 6:30 pm ang oras na maaaring tumugon ang staff.

Tinatanggap ang mga katanungan sa numero ng telepono: 03-6275-1063 o sa Form para sa Katanungan