บริการให้คำปรึกษา

ตอบคำถามและให้คำปรึกษาผ่านอีเมล์

รับคำถามตลอด 24 ชั่วโมง
เวลาตอบคำถามโดยเจ้าหน้าที่ 10:00 -18:30น.

ให้คำปรึกษาในแต่ละภาษา

หมายเลขโทรศัพท์ 03-6275-1064
ช่วงเวลารับโทรศัพท์ 10:00-16:00 น.

การติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

มีบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ด้วยภาษาเวียดนาม,ภาษาตากาล็อก ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, และภาษาอินโดนีเซีย ในวันต่างๆ ดังนี้

เวลาที่ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร ์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา10:00น.-16:00น. (หยุดพัก12:00น.-13:00น.)

[วันจันทร์ ภาษาเวียดนาม] [วันอังคาร ภาษาตากาล็อก]
[วันพุธ ภาษาไทย] [วันพฤหัสบดี ภาษาอินโดนีเซีย] [วันศุกร์ ภาษาเวียดนาม]

หากเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาประจำการในวันนั้นๆ ขอให้ติดต่อวันหลังหรือเปลี่ยนเป็นการติดต่อสอบถามผ่านอีเมล์


คู่มือเตรียมสอบวัดระดับทักษะเฉพาะทาง สาขาอุตสาหกรรม สามารถดูได้จากที่นี่
คู่มือเตรียมสอบวัดระดับทักษะเฉพาะทาง สาขาอุตสาหกรรม สามารถดูได้จากที่นี่