รายชื่อสถานที่จัดการสอบวัดทักษะเฉพาะทาง สาขาอุตสาหกรรมอาหาร ระดับ 1 ครั้งที่ 1 ประกาศแล้ว

โดย 2019年9月26日ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อสถานที่จัดการสอบวัดทักษะเฉพาะทาง สาขาอุตสาหกรรมอาหาร ระดับ 1 ครั้งที่ 1 ประกาศแล้ว
https://otaff.or.jp/wp-content/uploads/2019/09/access_190924b.pdf