ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดทักษะสำหรับแรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข1สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่1 ปีงบประมาณ2019

โดย 2019年10月25日ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์กรการประเมินทักษะชาวต่างชาติในอุตสาหกรรมอาหาร(OTAFF) ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดทักษะสำหรับแรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข1สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่1 ปีงบประมาณ2019
วันสอบ
วันที่ 16 (พุธ) , 17 (พฤหัส) , 18 (ศุกร์) เดือน ตุลาคม 2019
ผลการสอบ
https://otaff.or.jp/wp-content/uploads/2019/10/goukaku_20191025-2.pdf