มีการเปิดเผยข้อมูลการสอบในต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) แล้ว

โดย 2019年11月11日สอบนอกประเทศญี่ปุ่น

มีการเปิดเผยข้อมูลการสอบในต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) จากสมาคมนิติบุคคลทั่วไปองค์กรประเมินทักษะอุตสาหกรรมอาหารของชาวต่างชาติ (OTAFF) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองที่นั่งสอบและอื่น ๆ กรุณาตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบและการสำรองที่นั่งสอบจาก URL ด้านล่าง
https://tokuteiginou-inshokuseizou.com/th/overseas