เกี่ยวกับกำหนดการต่างๆ ภายหลังจากนี้ จัดทำขึ้นเป็น 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม

โดย 2019年11月15日ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้จัดสอบ OTAFF ได้เผยแพร่กำหนดการต่างๆ ภายหลังจากนี้ โดยจัดทำขึ้นเป็น 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม

กรุณาตรวจสอบจาก URL ด้านล่างนี้
https://otaff.or.jp/2019/11/exam-schedule/