เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (ลงทะเบียนล่วงหน้าที่หน้าของฉัน) เนื้อหาขั้นตอนการสมัครสอบภายในประเทศญี่ปุ่นบางส่วน จัดทำขึ้นเป็น 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม

โดย 2019年11月15日ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้จัดสอบ OTAFF ได้เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง (ลงทะเบียนล่วงหน้าที่หน้าของฉัน) เนื้อหาขั้นตอนการสมัครสอบภายในประเทศญี่ปุ่นบางส่วนโดยจัดทำขึ้นเป็น 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม

กรุณาตรวจสอบจาก URL ด้านล่างนี้
https://otaff.or.jp/2019/11/alteration-notice/