(ข่าวประกาศจากกระทรวงยุติธรรม) เรียน ทุกท่านที่ต้องการเปลี่ยนจากวีซ่านักเรียนต่างชาติเป็นวีซ่าเทคนิคเฉพาะทาง

โดย 2019年12月4日ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงยุติธรรมได้เผยแพร่รายละเอียดการยื่นเรื่องคำร้องขออนุญาตเปลี่ยนสถานภาพการพำนักอาศัย โดยได้ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มีกำหนดสำเร็จการศึกษาในฤดูใบไม้ผลิ ปีเรวะที่ 2 (ค.ศ.2020) และมีความประสงค์จะเปลี่ยนเป็นวีซ่าเทคนิคเฉพาะทาง

โปรดตรวจสอบรายละเอียดในลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้
https://tokuteiginou-inshokuseizou.com/th/wp-content/uploads/2019/08/ryuugakuseinominasamahe1125_TH.pdf