เกี่ยวกับรายละเอียดของกำหนดการทดสอบและอื่นๆ

โดย 2019年12月9日ข่าวประชาสัมพันธ์

OTAFF หรือสมาคมดำเนินการทดสอบได้แจ้งรายละเอียดของกำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ช่วงเวลาการสมัคร กำหนดชำระค่าทดสอบ และอื่นๆ ให้ทราบไว้แล้ว

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก URL ด้านล่างนี้
https://otaff1.jp/