เริ่มลงทะเบียนหน้าของฉันล่วงหน้าแล้ว

โดย 2019年12月9日สอบในประเทศญี่ปุ่น

เริ่ม “ลงทะเบียนหน้าของฉันล่วงหน้า” ที่จำเป็นไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อต้องการสมัครการทดสอบจาก OTAFF หรือสมาคมดำเนินการทดสอบ
หากไม่ทำการลงทะเบียนหน้าของฉันล่วงหน้า คุณจะไม่สามารถสมัครการทดสอบได้
สามารถลงทะเบียนหน้าของฉันล่วงหน้าได้จาก URL ด้านล่างนี้
https://otaff1.jp/insyoku/