ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดทักษะสำหรับแรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข1สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่2 ปีงบประมาณ2019

โดย 2020年3月5日สอบในประเทศญี่ปุ่น

องค์กรการประเมินทักษะชาวต่างชาติในอุตสาหกรรมอาหาร(OTAFF) ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดทักษะสำหรับแรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข1สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่2 ปีงบประมาณ2019
วันสอบ
วันที่ 25 (อังคาร), 26 (พุธ) กุมภาพันธ์ 2020

https://otaff1.jp/upload/news/38/file.pdf