เปิดเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางสาขาอุตสาหกรรมอาหาร

โดย 2019/08/06ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางสาขาอุตสาหกรรมอาหาร
หากมีประกาศเกี่ยวกับการสอบในประเทศญี่ปุ่นหรือสอบนอกประเทศญี่ปุ่น หรือการประชุมให้ข้อมูล จะแจ้งให้ทราบที่เว็บไซต์นี้ทันที