เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาสาขาอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นเคาน์เตอร์ที่ให้การสนับสนุนการรับ
แรงงานต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางสาขานี้
อย่างถูกต้องเหมาะสม

ข่าวสารล่าสุด

การสอบวัดทักษะ สำหรับแรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข1
สาขาอุตสาหกรรมอาหาร สอบในประเทศญี่ปุ่น

 ระเบียบการสอบในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

กำหนดการสอบ

・วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 โตเกียว, นาโกย่า, โอซาก้า, ฟูกูโอกะ
・วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 โคริยามะ, โตเกียว, ฮิโรชิมะ

ระเบียบการสอบในประเทศญี่ปุ่น

โปรดตรวจสอบรายละเอียดจาก URL ด้านล่างนี้
(ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม)

https://otaff1.jp/insyoku/

วิธีสมัคร

โปรดลงทะเบียนหน้าของฉัน (My Page)
ล่วงหน้าที่เว็บไซต์ขององค์กรการประเมินทักษะชาวต่างชาติในอุตสาหกรรมอาหาร (OTAFF)
*หากไม่ลงทะเบียนหน้าของฉัน (My Page) ล่วงหน้า จะไม่สามารถสมัครสอบได้

https://otaff1.jp/

ช่วงเวลาที่รับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครรอบที่ 1: วันอังคารที่ 14 มกราคม 2020 ถึง วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2020
วันธรรมดา เวลา 10:00 น. – 17:00 น.

เปิดรับสมัครรอบที่ 2: วันพุธที่ 29 มกราคม 2020 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020
วันธรรมดา เวลา 10:00 น. – 17:00 น.

*จะปิดรับสมัครในแต่ละสถานที่สอบเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน
*ในกรณีที่สถานที่สอบใดมีผู้สมัครในรอบที่ 1 ครบตามจำนวน และไม่มีที่ว่าง จะไม่เปิดรับสมัครรอบที่ 2 ในสถานที่สอบนั้น

ชำระค่าสมัครสอบ

เปิดรับชำระเงินรอบที่ 1: วันอังคารที่ 21 มกราคม 2020 ถึง วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2020
เปิดรับชำระเงินรอบที่ 2: วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 ถึง วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศผลสอบผ่าน

ต้นเดือนมีนาคม 2020

รายละเอียดการสอบ

สำหรับรายละเอียดการสอบ
โปรดอ่านที่คำแนะนำในการสอบภายในประเทศญี่ปุ่นในเว็บไซต์ขององค์กรการประเมินทักษะชาวต่างชาติในอุตสาหกรรมอาหาร (OTAFF) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดการสอบ