ข่าวสารล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (ลงทะเบียนล่วงหน้าที่หน้าของฉัน) เนื้อหาขั้นตอนการสมัครสอบภายในประเทศญี่ปุ่นบางส่วน จัดทำขึ้นเป็น 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม