คำถามที่พบบ่อย

เคาน์เตอร์นี้คืออะไร?
เป็นเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาที่จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง เพื่อสนับสนุนการรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางสาขาอุตสาหกรรมอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสม
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา?
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ วันธรรมดา10:00 น.-16:00 น.(พัก12:00-13:00 น.)
ติดต่อสอบถามผ่านอีเมล์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่เจ้าหน้าที่จะตอบคำถามในเวลา 10:00-18:30 น.

รับคำถามผ่านหมายเลขโทรศัพท์:03-6275-1063 หรือแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม