Quầy tư vấn liên quan đến ngành sản xuất thực phẩm
thức uống là quầy tư vấn để hỗ trợ việc tiếp nhận
người nước ngoài có kỹ năng đặc định một cách chính xác
trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm thức uống

Thông tin mới nhất

Dịch vụ tư vấn

Liên hệ tư vấn bằng e-mail

Tiếp nhận 24/24
Thời gian nhân viên tiếp nhận: 10:00 ~ 18:30

Liên hệ tư vấn bằng các thứ tiếng

Điện thoại: 03-6275-1064
Tiếp qua điện thoại: 10:00 ~ 16:00

Về việc tiếp nhận tư vấn qua điện thoại

Chúng tôi tiếp nhận tư vấn qua điện thoại bằng tiếng Việt, tiếng Tagalog, tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Indonesia vào các thứ trong tuần như sau.

Thời gian tiếp nhận là 10:00 ~ 16:00 (trừ 12:00 ~ 13:00) thứ Hai ~ thứ Sáu trừ ngày nghỉ lễ.

[Thứ Hai:Tiếng Việt] [Thứ Ba:Tiếng Tagalog, tiếng Anh]
[Thứ Tư :Tiếng Thái] [Thứ Năm:Tiếng Indonesia] [Thứ Sáu:Tiếng Việt]

Trường hợp người phụ trách ngày đó không có mặt thì chúng tôi sẽ đổi sang ngày khác hoặc tư vấn qua email.


Hãy kiểm tra tài liệu dùng để học thi Kỳ thi Đánh giá Kỹ năng Kỹ năng Ngành Sản xuất Thực phẩm – Thức uống từ đây.
Hãy kiểm tra tài liệu dùng để học thi Kỳ thi Đánh giá Kỹ năng Kỹ năng Ngành Sản xuất Thực phẩm – Thức uống từ đây.