Quầy tư vấn liên quan đến ngành sản xuất thực phẩm
thức uống là quầy tư vấn để hỗ trợ việc tiếp nhận
người nước ngoài có kỹ năng đặc định một cách chính xác
trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm thức uống

Thông tin mới nhất

Đoàn thể vận hành

Tên đoàn thể: Pháp nhân đoàn thể xã hội công ích
Tổ chức phát triển nguồn nhân lực quốc tê(iforce)

Trụ sở:
〒108-0023
2-17-13 Shibaura, Minato-ku, Tokyo Tầng 5 tòa nhà Hosaka Kosan

CEO
đại diện: Higuchi Kimito

Trang chủ đoàn thể vận hành:
http://iforce.or.jp/