Quầy tư vấn liên quan đến ngành sản xuất thực phẩm
thức uống là quầy tư vấn để hỗ trợ việc tiếp nhận
người nước ngoài có kỹ năng đặc định một cách chính xác
trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm thức uống

Thông tin mới nhất

Thông báo những thí sinh đỗ kỳ thi đo lường kỹ năng đối với tư cách kỹ năng đặc định số 1 ngành sản xuất thực phẩm và thức uống lần thứ hai năm 2019

2020年3月5日 | Kỳ thi trong nước

Tổ chức đánh giá kỹ năng ngành sản xuất thực phẩm cho người nước ngoài (OTAFF) đã công bố danh sách những thí sinh đỗ kỳ thi đo lường kỹ năng đối với tư cách kỹ năng đặc định số 1 ngành sản xuất thực phẩm và thức uống được tổ chức tại Nhật Bản lần thứ hai năm 2019
Ngày dự thi
Ngày 25 (Thứ ba), 26 (Thứ tư) tháng 2 năm 2020
Kết quả kỳ thi
https://otaff1.jp/upload/news/38/file.pdf