Quầy tư vấn liên quan đến ngành sản xuất thực phẩm
thức uống là quầy tư vấn để hỗ trợ việc tiếp nhận
người nước ngoài có kỹ năng đặc định một cách chính xác
trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm thức uống

Thông tin mới nhất

(Thông báo từ Bộ Tư pháp) Gửi các bạn có nguyện vọng chuyển tư cách lưu trú từ du học sang tư cách Kỹ năng đặc định

2019年12月4日 | Thông báo

Bộ Tư pháp đã công bố chi tiết về thủ tục liên quan đến việc xin thay đổi tư cách lưu trú dành cho các bạn dự định tốt nghiệp vào mùa xuân năm Reiwa 2 (năm 2020) có nguyện vọng chuyển sang tư cách Kỹ năng đặc định. Nội dung chi tiết xin hãy tham khảo đường link bên dưới.
https://tokuteiginou-inshokuseizou.com/vn/wp-content/uploads/2019/08/ryuugakuseinominasamahe1125_VN.pdf