Quầy tư vấn liên quan đến ngành sản xuất thực phẩm
thức uống là quầy tư vấn để hỗ trợ việc tiếp nhận
người nước ngoài có kỹ năng đặc định một cách chính xác
trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm thức uống

Thông tin mới nhất

Về chi tiết lịch thi, v.v…

2019年12月9日 | Thông báo

Đơn vị tổ chức thi OTAFF đã công bố thông tin chi tiết về kỳ thi như lịch thi hay địa điểm thi, thời gian đăng ký, thời hạn nộp lệ phí thi, v.v…
Thí sinh vui lòng xác nhận theo URL dưới đây.
https://otaff1.jp/insyoku/