Quầy tư vấn liên quan đến ngành sản xuất thực phẩm
thức uống là quầy tư vấn để hỗ trợ việc tiếp nhận
người nước ngoài có kỹ năng đặc định một cách chính xác
trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm thức uống

Thông tin mới nhất

Bắt đầu cho đăng ký trước trên trang cá nhân.

2019年12月9日 | Thông báo

Đơn vị tổ chức thi OTAFF đã bắt đầu mở “Đăng ký trước trên trang cá nhân” trước khi thí sinh đăng ký thi.Nếu không đăng ký trước trên trang cá nhân, thí sinh sẽ không thể đăng ký thi.
Thí sinh vui lòng đăng ký trước trên trang cá nhân theo URL dưới đây.
https://otaff1.jp/insyoku/