Kỳ thi Đánh giá Kỹ năng Kỹ năng Đặc định số 1 Ngành Sản xuất Thực phẩm – Thức uống Kỳ thi trong nước

Hướng dẫn Kỳ thi trong nước Lần 2

-Ngày 25 tháng 2 năm 2020 (thứ Ba): Tokyo, Nagoya, Osaka, Fukuoka
-Ngày 26 tháng 2 năm 2020 (thứ Tư): Koriyama, Tokyo, Hiroshima

Hướng dẫn Kỳ thi trong nước

Vui lòng kiểm tra URL sau đây để biết thêm chi tiết.
(Tiếng Nhật – Tiếng Anh – Tiếng Trung Quốc – Tiếng Việt)

https://otaff1.jp/insyoku/

Phương pháp đăng ký

Vui lòng tiến hành đăng ký trước trên trang cá nhân từ trang web của Pháp nhân đoàn thể xã hội công ích – Tổ chức Đánh giá Kỹ năng người nước ngoài làm việc trong ngành Công nghiệp Thực phẩm
*Trường hợp không tiến hành đăng ký trước trên trang cá nhân thì không thể đăng ký dự thi.

https://otaff1.jp/

Thời gian tiếp nhận đơn xin dự thi

Chiêu mộ đợt 1: Ngày 14 tháng 1 năm 2020 (thứ Ba) ~ Ngày 20 tháng 1 năm 2020 (thứ Hai)
Các ngày làm việc trong tuần 10:00 AM ~ 5:00 PM

Chiêu mộ đợt 2: Ngày 29 tháng 1 năm 2020 (thứ Tư) ~ Ngày 31 tháng 1 năm 2020 (thứ Sáu)
Các ngày làm việc trong tuần 10:00 AM ~ 5:00 PM

* Ngay khi đạt số lượng người dự thi tại tất cả các điểm thi thì kết thúc tiếp nhận đăng ký dự thi.
*Trường hợp đạt số lượng người dự thi tại lần chiêu mộ đợt 1 và không phát sinh chỗ trống thì sẽ không tiến hành chiêu mộ đợt 2 ở điểm thi đó.

Nộp phí dự thi

Chiêu mộ đợt 1: Ngày 21 tháng 1 năm 2020 (thứ Ba) ~ Ngày 25 tháng 1 năm 2020 (thứ Bảy)
Chiêu mộ đợt 2: Ngày 1 tháng 2 năm 2020 (thứ Bày) ~ Ngày 4 tháng 2 năm 2020 (thứ Ba)

Công bố kết quả đậu

Thượng tuần tháng 3 năm 2020

Về chi tiết của kỳ thi

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn kỳ thi trong nước trên trang web của đoàn thể vận hành kỳ thi là Pháp nhân đoàn thể xã hội công ích – Tổ chức Đánh giá Kỹ năng người nước ngoài làm việc trong ngành Công nghiệp Thực phẩm để biết thêm chi tiết về kỳ thi.