Quầy tư vấn liên quan đến ngành sản xuất thực phẩm
thức uống là quầy tư vấn để hỗ trợ việc tiếp nhận
người nước ngoài có kỹ năng đặc định một cách chính xác
trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm thức uống

Thông tin mới nhất

Những câu hỏi thường gặp

Quầy tư vấn này là gì?
Là quầy tư vấn để hỗ trợ tiếp nhận người nước ngoai có kỹ năng đặc định một cách phù hợp trong ngành sản xuất thực phẩm – thức uống, được thiết lập bởi Bộ phận hỗ trợ của Bộ Nông – Lâm – Thủy sản Nhật Bản.
Thời gian làm việc của quầy tư vấn?
Liên hệ bằng điện thoại thì 10:00 ~ 16:00 (trừ 12:00 ~ 13:00) các ngày trong tuần.
Liên hệ qua e-mail thì 24/24. Tuy nhiên, thời gian nhân viên có thể tiếp nhận là 10:00 ~ 18:30.

Số điện thoại: 03-6275-1063 hoặc chúng tôi tiếp nhận qua mẫu đơn liên hệ.